Skip to Main Content

Te Reo Māori: Websites | Nga pae tukutuku

Panga - A Te Reo version of Wordle

Panga is a Te Reo version of Wordle with hints.

Even if you only know a few kupu (words) in Te Reo, Panga offers hints so you can still play and learn. The kupu change daily and you get six attempts at guessing the secret word. See here for how to play

Websites

Useful Apps

Kupu | Download for iOS | Download for Android

Introducing Kupu, a Spark-sponsored app that uses the camera in your phone to instantly translate objects into te reo Māori.

Powered by Google technology and knowledge from the Te Aka Māori Dictionary, Kupu provides a new way to experience the language. It’s really easy to use – just take a photo of an everyday object (or upload your own) and see it translated in real time. You can save the translated image, share it or have another go. Price: free Device: iPhone, iPad and Android

Te Puāwai | Download for iOS | Download for Android

A useful app  to help you learn about te reo Māori (language), tikanga (customs), mātāpono me ngā ūaratanga (principles and values) and waiata (songs) -  made by NZQA. Price: free Device: iPhone, iPad, iPod touch and Android.

 

 

 

He Pātaka Kupu | Download for iOS | Download for Android

He Pātaka Kupu - te kai a te rangatira is the first monolingual Māori language dictionary to be produced for adults. It has been prepared by leading Māori language scholars and linguists over several years, and describes the Māori language in its own culturally authentic terms. With approximately 24,000 entries, it provides a rich Māori language resource for proficient speakers and learners alike.

Ko He Pātaka Kupu - te kai a te rangatira, koia ko te papakupu reo Māori tuatahi i whakaputaina ki te reo kotahi mō te hunga pakeke. He mea whakarite mai te papakupu nei e ngā tohunga o te reo Māori i roto i ngā tau maha, ā, ka riro māna e whakamārama te reo Māori ki tōna ake reo me ōna ake pūtake. He maha ke atu i te 24,000 ngā kupu ka whakamāramahia, otirā, kāhore he rauemi i kō atu i tēnei mō te hunga matatau, mō te akonga hoki.  (Te Puni Kōkiri)